دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود تحقیق نقش بازیافت در ماده وانرژی محیط زیست وهزینه های اقتصادی

دانلود تحقیق نقش بازیافت در ماده وانرژی محیط زیست وهزینه های اقتصادی بازيافت به دو دسته ي كلي تقسيم مي شود: 1ـ گروهي از مواد كه بدون تغيير دوباره مورد استفاده قرار مي گيرند مانند شيشه . 2ـ گروهي ديگر از مواد با انجام فرايندهاي ساده مجدد قابل استفاده مي شوند همه ي ما مي دانيم كه موادي كه به نظر ما بيهوده هستند ولي دور ريختني نيستند . 2)همانطور كه مي دانيد براي توليد كاغذ ماده و انرژي زيادي مصرف مي شود و اگر ما اين كاغذ را دور بريزيم  ماده و انرژي ما هدر مي ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود مقاله دلايل و ريشه هاي تنوع مورفولوژيكي در حيوانات ، گياهان و قارچها

دانلود مقاله دلايل و ريشه هاي تنوع مورفولوژيكي  در حيوانات ، گياهان و قارچها در سرتاسر دو سه دهه ي اخير زيست شناسي رشد ثابت كرده است كه تمام موجودات زنده ي پر سلولي سلسله ي جانوران تشكيل شده اند از بسياري از بلوكهاي ساختماني مولكولي مشابه و بسياري از مسير هاي ژنتيكي مقطع مشابه . با اين وجود ما هنوز نمي فهميم كه چطور در موجودات مختلف اين مولكولها و روشهاي ژنتيكي را به كار بسته اند تا مشكلهايي كه ما امروز مي شناسيم بوجود بياورند . زيست شناسي رشدي تكامل از  عهده ي اين م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود تحقیق تکثير غير جنسي در رابطه با اصلاح با جهش

دانلود تحقیق تکثير غير جنسي در رابطه با اصلاح با جهش پرتوتابي پيازها، ريزوم ها، قلمه گياه، پيوندها و قسمتهاي ديگر گياه يا تمام گياهان داراي جوانه با رأسهاي چند سلولي که از تعدادي از لايه هاي سلولي نسبتاً مستقل تشکيل شده است، بطور خودکار به سمت تشکيل شمير راهنمايي مي كند. پرتوتابي جوانه هاي شميرهاي مري کلينال در بخش کوچک توليد مي کنند. و شانس بهبود جهشهاي القا شده از اينها نسبتا پائين هستند. اين مانع اصلي در اصلاح بطريق جهش است، بويژه در گونه هايي که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود مقاله آزمون خی 2

دانلود مقاله آزمون خی 2 خی دو (x2) آزمون خی دو به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانی هایی که در طبقه های مختلف قرار گرفته اند به کار برده می شود. به عنوان مثال، ممکن است داده های جمع آوری شده، به نگرش عده ای دانشجو نسبت به سه نوع کتاب، متعلق باشد. به این معنی که سه نوع کتاب: الف، ب، ج وجود دارد و پژوهشگر علاقه مند است تعیین کند که دانشجویان چه نوع کتابی را بر سایر کتاب ها ترجیح می دهند. در چنین شرایطی اطلاعات به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود جزوه حل تمرینهای انتگرال و سری فوریه

دانلود جزوه حل تمرینهای انتگرال و سری فوریه سری فوریه 14-1- خواص کلی تمرینات 14-1-1 می خواهیم تابع (به صورت عبارت درجه دوم انتگرال پذیر) را به کمک یک سری فوریه متناهی نمایش دهیم. معیار مناسبی برای دقت سری به کمک انتگرال مربع انحراف برقرار زیر به دست می آید. نشان دهید که شرط کیمنه شدن  یعنی: به ازای همه مقادیرn، به انتخاب an و bn به صورتی که در معادله های (14-11) و (14/12) داده شده است، می انجامد. پاسخ به همین ترتیب خواهیم داشت: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود جزوه الكتريسيتة ساكن

دانلود جزوه الكتريسيتة ساكن نيروي بين دو بار: نيرويي كه دو بار q2,q1 از فاصله r بر هم وارد مي كنند طبق قانون عمل و عكس العمل با هم مساوي بوده و از رابطه زير بدست مي آيد. :K ثابت كولني       :r فاصله بين دو بار (متر)     :q بار الكتريكي (C ) اگر دو بار هم نام باشند يكديگر را دفع و اگر ناهمنام باشند (يكي مثبت و ديگري منفي) يكديگر را جذب مي كنند. تذكر: چون در رابطه فوق كميت جرم وج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود جزوه نوسان

دانلود جزوه نوسان تعريف نوسان: يك حركت رفت و برگشتي ساده مي باشد كه در زمانهاي مساوي عيناً تكرار مي شود (مثل شخصي كه تاب بازي مي‌كند). اين حركت حول يك نقطه بنام مركز نوسان صورت مي پذيرد و همواره نيرويي (مثل نيروي فنر) مي خواهد نوسانگر را به مركز نوسان باز گرداند. در موقعيت 0 وزنه با بيشترين سرعت رو به بالا حركت مي كند و در موقعيت p متوقف مي شود و فنر كاملاً فشرده مي گردد اكنون وزنه بيشترين فاصله تا مركز نوسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود جزوه موج

دانلود جزوه موج موج چيست؟ موجها با خود انرژي حمل مي كنند و انرژي را از نقطه اي به نقطه ديگر منتقل مي‌كنند مثلاً با بوق زدن مي توانيم امواج صوتي را از طريق ارتعاش لايه هاي هوا (سريعتر از حركت اتومبيل) به گوش شنونده برسانيم. انواع موجها: به طور كلي دو دسته موج داريم الف - امواج الكترومغناطيسي كه در فيزيك پيش دو بررسي مي شوند و براي انتشار نياز به محيط مادي ندارند مثل نور ب - امواج مكانيكي كه نياز به محيط كشسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود جزوه نور , هندسی وآینه ها

دانلود جزوه نور , هندسی وآینه ها نور: يك موج الكترومغناطيسي است. نوري كه از خورشيد به زمين مي رسد از خلاء نيز عبور مي كند بنابراين نور (و امواج الكترومغناطيسي) براي انتشار نياز به محيط مادي (مثلاً هوا) ندارند. منابع توليد نور چشمه هاي نور هستند. اگر نور از يك روزنه باريك بتابد و جسم كدري را در مقابل آن قرار دهيم فقط سايه كامل خواهيم داشت (نيم سايه نداريم). چشمه نقطه اي: در شكل مقابل جسم كدري به طول AB را در فاصله P از يك چشمه نق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر

دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر ترکیبات اتمسفر سطوح شهری با نواحی مجاورانها متفاوت است. اتمفسرشهرها-دارای مواد الاینده به ویژه دود-گازهای الوده زا-ایروسول ها(3) -ومواد رادیو اکتیویته است.این ذرات الاینده-یک منبع گرمایی محسوب می شوند.ذرات کربن -سرب-الومینیوم وترکیبات سیلیکاته را تحت عنوان ایروسول می نامند. وسعت یا اندازه شهر- تراکم ساختما نها و نوع فعالیتهای انسان - از عوامل مهم تاثیر گذار بر تولید ذرات الاینده در شهرها است. دوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله میکروسکوپ الکترونی (SEM)

دانلود مقاله میکروسکوپ الکترونی (SEM) به طور کلی در میکروسکوپ های الکترونی سه نوع عدسی وجود دارد: 1-عدسی جمع کننده (Condenser Lens) 2-عدسی شیئی (Objective Lens) 3-عدسی تصویری (Projector Lens) عدسی جمع کننده دسته الکترون را بر روی نمونه متمرکز می نماید. عدسی شیئی یک تصویر بزرگ شده اولیه ایجاد نموده، برای حصول بزرگنمایی بیشتر از عدسی تصویری استفاده می شود. تصویر نهایی بدست آمده بر روی یک صفحه فلورسنت قابل رویت است. از انواع عدسی ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله میتوکندری (mitochondria)

دانلود مقاله میتوکندری (mitochondria) سلول ها واحدهای ساختمانی و علمی تمامی موجودات زنده را تشکیل می دهند. کوچکترین موجودات تک سلولی و میکروسکوپی بوده، در حالی که موجودات بزرگتر، پرسلولی هستند. برای مثال بدن انسان دارای حداقل 1014 سلول می باشد. موجودات مختلف و متعدد سلولها بوده که هر کدام دارای شکل و عمل متفاوت و فعالیت اختصاصی هستند. بدون توجه به اندازه و پیچیدگی موجودات پرسلولی، هر کدام از سلولهای آنها تا حدودی منحصر و مستقل هستند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله زیست شناسی سلولی و ملكولی - گرایش ژنتیك

دانلود مقاله زیست شناسی سلولی و ملكولی - گرایش ژنتیك سال 1973 وقتی به یاری علم ژنتیك اولین ژن “كلون” گردید شاید كمتر كسی فكر می كرد كه بزودی این علم یكی از علوم راهبردی دنیا شود و حتی تا جایی گسترش بیابد كه نشریه Science باسواد بودن را مساوی با اطلاع داشتن از دو علم كامپیوتر و ژنتیك بداند. این علم جوان در این مدت كوتاه به یكی از علوم استراتژیك جهان تبدیل شده است. دكتر محمدرضا نوری دلوئی استاد ژنتیك دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در معرفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله جلبک ها

دانلود مقاله جلبک ها جلبکها گروهی از تالوفیت‌ها (ریسه داران) دارای کلروفیل هستند. جلبکها اکثرا آبزی بوده و بطور شناور و یا چسبیده به کف یا تکیه‌گاه در آب قرار می‌گیرند. جلبکهای کوچک میکروسکوپی و شناور در آب را فیتوپلانکتون می‌نامند. دانش شناسایی جلبکها را جلبک شناسی (Phycology) می‌گویند. اطلاعات اولیه جلبکها گروه بزرگی از گیاهان هستند که از لحاظ شکل و اندازه ، تنوع وسیعی دارند. برای اولین ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود تحقیق مواد نوري

دانلود تحقیق مواد نوري در بسياري موقعيتها تقسيم كردن يك سيگنال نوري به مؤلفه هاي قطيدة  Orthogonally   آن لازم است . اين كار معمولاً با منشورهاي قطبندة  Beam Splitter انجام مي شود. اين علائم مي تواند از طريق يكسري از راهها توليد شود اما دوراه بسيار رايج است . منشور  Glan-Thompson دو منشور ساخته شده از مادة   Usually Calate ) bire fringent) در طول وترهايشان به يكديگر متصل مي شوند . ضخامت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(22):