فایل ویکی ساعت فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی

دانلود مقاله فرآوری بیولوژیکی برخی از فرآورده های فرعی کشاورزی توسط باکتری های هوازی گرم منفی

دانلود مقاله فرآوری بیولوژیکی برخی از فرآورده های فرعی کشاورزی توسط باکتری های هوازی گرم منفی این مطالعه به منظور ارزیابی توانایی سه گونه از باکتری های هوازی گرم منفی در بهبود کیفیت مواد لیگنوسلولزی انجام شد. باکتری ها در یک دوره شش هفته ای بر روی کاه جو، کلش گندم و خاک اره رشد داده شدند و تجزیه مواد لیگنوسلولزی با تعیین میزان کاهش وزن، کاهش لیگنین و کربوهیدرات و افزایش پروتئین و قابلیت هضم (in vitro) بررسی شد. باسیلوس اسفریکوس به وضوح نسبت به سایر گونه های ارزیابی شده مؤثرترین گونه بوده ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

دانلود تحقیق عوامل هواديدگي خاك

دانلود تحقیق عوامل هواديدگي خاك اولين طبقه بندي خاك را داكوچايوف انجام داد كه اين دانشمند معروف است به پدر خاكشناسي. شروع كننده و اوليت عامل هواديدگي باران است كه با نفوذ باران در شكافها باعث بازشدن صخره ها و خورده شدن آنها مي شود و وقتي با باد همراه شد اين خوردگي بيشتر مي شود و در اين حالت درروي صخره ها يك لايه نازك خاك متولد مي شود كه اين خاك ابتدايي ترين خاك است و اصطلاحاً خاك در جا است يعني در همان بستر متولد شده. عوامل هو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود تحقیق عناصر غذايي و تغذيه باغات

دانلود تحقیق عناصر غذايي و تغذيه باغات شناسايي وضعيت تغذيه اي باغهاي ميوه در مديريت مواد غذايي بمنظور افزايش توليد و بهبود كيفيت ميوه ها كاري ضروري و اجتناب ناپذير است . كاربرد مواد غذايي مورد نياز در زمان مناسب و به مقدار مناسب براي سلامت باهاي ميوه ضورريست. همچنين كاربرد موادغذاي مورد نياز به شكل صحيح و در زمان مناسب نيز خيلي مهم است. تحقيقات زيادي در مورد ارزيابي نياز غذايي ارقام مختلف درختان ميوه انجام شده است. نتايج تحقيقات نشان م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود تحقیق گیاه شناسی و زراعت یونجه

دانلود تحقیق  گیاه شناسی و زراعت یونجه 1-3- اهميت وارزش غذايي علوفه يونجه به حدي است كه موجب شده به ملكه نباتات علوفه اي شهره گردد . خاستگاه و مركز پيدايش يونجه به نام علمي Medicago satival  ايران زمين است . يونجه يكي ازمهم ترين  گياهان علوفه اي براي حيوانات اهلي است . زيرا داراي مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين هاي مختلف ، انرژي و قابليت هضم پذيري بالاست . همچنين در مخلوط علوفه يونجه براي حاصلخيزي خاك ، اصلاح ظرفيت نگهداري آب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای ساختن و به کار انداختن يک گياه در هرسلول انفرادی حمل می شود . اين اطلاعات ژنتيکی در DNA  های هسته ، ميتوکندريا ، و پلاستيدها به صورت کد آمده اند. در طی زندگی يک گیاه،اين اطلاعات ژنتيکی به کار می روند تا افزايش ها در اندازه ( رشد ) وتغييرات در فرم کنترل و هدايت شوند . همان طور که در مطالعه سلول ها ، بافت ها ، واندام ها در فصول پيشين ديده ايم ، اين رشد ونمو تي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود مقاله عسلك برگ پنبه

دانلود مقاله عسلك برگ پنبه موطن اوليه عسلك پنبه مناطق حاره آفريقا، جنوب شرقي آسيا و كشورهاي هند و پاكستان است. در اين نقاط به زراعتهاي توتون، تنباكو و پنبه آسيب فراوان وارد مي آورد. عسلك برگ پنبه براي اولين بار در سال 1323 در اطراف كرمان جمع آوري شده و در همان سالها در نقاط پنبه خيز فارس و كرمان انتشار داشته است. در سال 1327 تراكم و افزايش جمعيت اين آفت در گرمسار بحد بسيار زيادي رسيده و در آنسال اغلب مزارع پنبه به اين آفت م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

دانلود مقاله تاثیر رشد کشاورزی در رونق اقتصادی و کاهش فقر

دانلود مقاله تاثیر رشد کشاورزی در رونق اقتصادی و کاهش فقر اهميت و ضرورت وجود يك بخش كشاورزي فعال : رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند. كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله سن هاي زيان آور گندم

دانلود مقاله سن هاي زيان آور گندم بيش از 10 گونه سن زيان آور غلات در ايران جمع آوري و شناسايي شده اند. در بين آنها سن گندم(Eurygaster integriceps Put.) از اهميت اقتصادي بيشتري برخوردار است(شكل 3). سن گندم    Eurygaster integriceps Put. (Scutelleridae, Heteroptera) اين گونه مهم ترين آفت كشاورزي كشور ما به شمار مي آيد. به جز مناطق خوزستان، اراضي ساحلي خليج فارس، درياي عمان ، درياي خزر و كويرهاي مركزي فلات ايران، اين آف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود تحقیق جامعه آماری کشاورزان کلزا کار منطقه قوچان

دانلود تحقیق جامعه آماری کشاورزان کلزا کار منطقه قوچان زمان و موقعیت اجرای طرح این طرح در سال زراعی 86-1385 در شهرستان قوچان با عرض جغرافیایی 37 درجه و7 دقیقه شمالی و 58 درجه و 30دقیقه شرقی انجام شد . شهرستان قوچان با مساحت4/3713 کیلومتر مربع و اتفاع از دریا 1225 متر، یکی از خنک ترین نقاط کشور محسوب میشود که دارای بارش سالانه 5/316 میلیمتر و میانگین درجه حرارت سالیانه 7/12سانتیگراد و همچنین بیشترین میزان یخبندان رادر بین شهرهای استان خراسان رضوی به م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود تحقیق رهيافت ترويجي - مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

دانلود تحقیق رهيافت ترويجي - مشاركتي  مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS اهميت موضوع : با گذشت بيش از پنج دهه از فعاليتهاي رسمي ترويج در ايران در حال حاضر فعاليتهاي نظام ترويج كشور اغلب در قالب رهيافت متعارف مي باشد ، البته فعاليت در قالب اين رهيافت يكي از ضعفهاي اساسي نظام ترويج كشور و اكثر كشورهاي جهان سوم محسوب مي شود . در اين رهيافت مسائل و مشكلات كشاورزي در موسسات ، مراكز ، ايستگاهها و ازمايشگاهها بررسي شده و نتايج و راه حلها به مروجين و كارشناسان ترويج منتقل ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(20):

آخرین محصولات فروشگاه